Zanimljivosti iz nano-medicine

Nanotehnologija i medicina

Živimo u vremenu kada se život stanovništva, kako razvijenih, tako i nerazvijenih zemalja menja. Bolesti, prouzrokovane stilom života i sve starije stanovništvo postaju norma. U tom pogledu, napredak u nanotehnologiji pomaže u sprečavanju širenja bolesti, omogućava dijagnozu u ranijoj fazi i pruža različite mogućnosti lečenja.

Upotreba nanotehnologija za otkrivanje bolesti

Što se ranije otkrije bolest poput raka, veće su mogućnosti za njeno izlečenje. Nanotehnologija omogućava razvoj novih dijagnostičkih uređaja kojima se mogu otkriti male količine određenih proteina povezanih sa nekim bolestima. Rano otkrivanje podrazumeva veću mogućnost uspešnog lečenja i prevladavanja bolesti.

Korišćenje ugljenikovih nanocevi za rast novih kostiju

Naučnici istražuju načine kako stvoriti „veštačku kost“, kojom bi se regenerisala kost u telu i nadvladali izazovi i ograničenja konvencionalnih koštanih implantata. Prema jednoj ideji mogli bi se iskoristiti molekuli koji se prirodno nalaze u kostima i pronaći načini za njihovu spontanu samostalnu organizaciju u strukturu višeg reda. Tako bi se formirala nanovlakna u obliku gela, koji bi se mogao koristiti kao lepak za lomljive kosti ili za stvaranje skeleta na kojem bi se mogla regenerisati nova tkiva.

Lekovi sa nanočesticama za lečenje raka

Šta bi se desilo kada bismo mogli osmisliti lečenje koje bi bilo usmereno samo na stanice raka, a ne i na zdrave stanice? Nanotehnologija bi to jednog dana mogla omogućiti. Naučnici sa univerziteta Rice pokazali su da je moguće napasti stanice raka pomoću nanočestica promera od 120 nm i zlatnom oblogom. Obloga od nanočestica može se osmisliti tako da se veže na stanice raka vezanjem protivtela ili peptida na površinu obloge. Nakon što se obloge od nanočestica povežu sa kancerogenim stanicama, stanice se mogu selektivno ukloniti korišćenjem spoljnog infracrvenog lasera.

Nanotehnologija i ublažavanje bola

Zamislite da postoji tableta protiv bolova koja je manja i do devet puta jača od uobičajene. Korišćenjem nanokristala lekova mogu se stvoriti lekovi koji se bolje apsorbuju i bolje su prilagođeni za dostizanje svojeg odredišta u telu.

Smatra se da će nanotehnologija imati mnogo veći impakt na društvo nego što to danas imaju čvrstotelne (poluprovodničke) i biotehnologije. Podsetimo se samo da su proizvodi poluprovodničke kategorije kompjuteri, DVD i audio uređaji, laserski sistemi, mobilna telefonija itd, uređaji bez kojih je moderan život nezamisliv.