1. Lični podaci

Imajte na umu našu Pravnu politiku u vezi sa zaštitom podataka.

 

2. Sadržaj

Materijali kao što su slike, fotografije, grafike, logotipi, video, filmovi, audio fajlovi i tekst („materijal“) se koriste na sajtu www.koloid.rs („sajt“). Materijal je vlasništvo kompanije Koloid d.o.o, i zaštićen je odredbama zakona o autorskim pravima, zakona o zaštitnom znaku i zakona o dizajnu, a na osnovu ličnih prava koja postoje u srpskom i međunarodnom pravu. Svaka upotreba materijala izvan čisto privatne svrhe zahteva prethodnu pismenu saglasnost kompanije Koloid-a. Isto važi i za svaku izmenu materijala, naročito za prevod ili bilo koji drugi oblik obrade, kao i bilo kakav prenos materijala.

 

3. Odricanje od odgovornosti

Ukoliko korisnik preuzme materijal ili ga koristi u bilo kom drugom obliku, on to radi na sopstveni rizik. Kompanija Koloid d.o.o neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje korisnik može da ima u tom pogledu, posebno ako su u pitanju podaci, hardver ili softver. Ovo ne utiče na odgovornost za nameru i grubu nepažnju. Kompanija Koloid d.o.o ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu prava trećih lica.

Informacije na ovom sajtu su pažljivo prikupljene i proverene. Kompanija Koloid Doo, međutim, ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost, ažurnost i potpunost informacija. Ovaj sajt pruža opšte informacije koje ni na koji način ne zamenjuju savete lekara ili stručnjaka.

 

5. Pravne posledice

Kompanija Koloid d.o.o zadržava pravo da korisniku blokira pristup za prijavljivanje ako korisnik prekrši ove odredbe i uslove korišćenja i/ili bilo koje zakonske odredbe. U takvom slučaju, prijavljivanje više nije dozvoljeno i svako dalje korišćenje se prema tome smatra nezakonitim. Kompanija Koloid d.o.o zadržava pravo da krivično goni korisnike zbog neovlašćene upotrebe i bilo kakve povrede prava, naročito povrede ličnih prava, prava na zaštitni znak, dizajn, autorskih i drugih prava intelektualne svojine, građanskog ili krivičnog zakona.

Nevažnost ili ništavost pojedinih odredba sadržanih u ovim uslovima korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih uslova korišćenja.

Zbog tehničkih inovacija i zakonskih izmena, ove odredbe i uslovi korišćenja se povremeno revidiraju. Revizija je poslednji put izvršena u maju 2018.