Telo je električno

„Sada znamo da bez „električnog punjenja” nema ni života. Život je električan. „Kada električni sistem nestane, iako je hemija još uvek tu, život prestaje“, rekla je dr Valeri Hant, počasni profesor fizioloških nauka na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu. Geopatogene zone (zone štetnog uticaja na zdravlje čoveka), u prirodi nastaju tamo gde dolazi do gubitka naelektrisanja i magnetizma. Iz tog razloga čovek gubi svoj magnetizam, usled čega nastaje hronični umor i depresija.

Istraživanja su pokazala da je u poslednjih 4000 godina magnetno polje Zemlje oslabilo 80%, dok se u poslednjih 1000 godina procenat smanjio na 50%. Iz ovog razloga, čovečija krv polako gubi baznost. Normalna pH vrednost krvi je 7.49 +/- 0.05) i postaje kisela, što virusima i bakterijama daje dobru priliku za udoban smeštaj.

Srebro je vrhunski provodnik. Telo je električno, provodi 50-70 mV. Za precizno kopirane ćelije, telo mora adekvatno da sprovodi struju. Stara, povređena i bolesna tela„rade“ na nižim frekvencijama.

Jedna od brojnih uloga koloidnog srebra, koja pomaže zdravlju čoveka je i da obnavlja i unapređuje električnu provodljivost tela.

Medicinski je potvrđeno da električni srebrni joni utiču na poboljšanje isceljenja povređenih tkiva tela za 50% brže od normalnog, čak i kod starijih pacijenata. Pored ubrzavanja isceljivanja oštećenih ćelija i ubijanja patogenih mikroorganizama, koloidno srebro blagotvorno deluje na strujni tok krvi i poboljšava mikrocirkulaciju, čime se dodatno ubrzava oporavak oštećenog tkiva. Ovo je važna informacija za srčane bolesnike i ljude koji imaju problema sa krvotokom, venama i kapilarima.

Koloidnim srebrom popravljamo tonus krvnih sudova. Koloidno srebro u vodi koja je magnetno oplemenjena oblaže krvni sud na način da on postaje gladak, usled čega dolazi do promene elektrostatičke opne ćelije i do polarizacije eritrocita, koji dobijaju površinski napon, odnosno kreću se. Kada uđu u ćelije, pošto su istog naelektrisanja, čestice se odbijaju i razbijaju ugruške krvi. Time dolazi do razbijanja tromba i smanjenja mogućnosti stvaranja novog. Brži protok krvi znači i bolju prokrvljenost mozga, što direktno utiče na bolje pamćenje i jaču koncentraciju prilikom rada. Kiseonik i hranljive materije se bolje prenose kroz telo pa se čovek oseća bolje i zadovoljnije, dok se cirkulacijom održava normalna temperatura tela i olakšava mišićni rad.

Srebrni joni podižu energetski nivo ćelije, a time i ceo imuni sistem organizma. Kada telo povrati svoj magnetizam – elektricitet, ono kao takvo može ponovo da jonizuje kalcijum, što je preventiva osteoporozi.