Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekova

Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekova

Posle srčanog udara i kancera, dijabetes je najrasprostranjenija bolest današnjice. U pitanju je hronični i neizlečivi poremećaj metabolizma, koji karakteriše hipergli­ke­mi­ja, odnosno stalno povišen nivo glukoze u krvi

 

Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekovaRecite ne dijabetesu i produžite život bez lekova

Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekova

 

Dijabetes melitus ili povećana vrednost šećera u krvi je masovna nezarazna bolest, jedan od tri simptoma metaboličkog, ili sindroma X,  koji, pored povišenog krvnog pritiska i povišenog nivoa mas­no­ća u krvi, predstavlja najveći terapeutski izazov 21. veka. Kao jedna od najzastupljenijih bolesti u sve­tu, čija učestalost raste iz godine u godinu, dijabetes predstavlja veliki problem i u Srbiji, u kojoj  od ove bo­lesti boluje oko 600 hiljada odraslih osoba. Prema procenama Međunarodne organizacije za dijabetes do 2030. godine će od ove bolesti bolovati čak 550 miliona ljudi.


Dijabetes tipa 1 – najteži oblik dijabetesa, kod koga pankreas ne proizvodi dovoljno insulina ili ga ne proizvodi uopšte

Kod šećerne bolesti organizam ili ne proizvodi ili neadekvatno koristi hormon pankreasa, insulin, ko­ji služi kao regulator nivoa šećera u organizmu. Usled njegovog nedostatka, dolazi do porasta šećera (glu­koze), čija je normalna vrednost u organizmu od 3,5 – 6 mmol/l. Postoje dve osnovne kategorije di­jabetesa, koje ukazuju na poreklo i razvoj (etiopatogenezu) bolesti. Dijabetes tipa 1 (diabetes mellitus ju­venilni) ima 5-10% osoba i uvek započinje u mlađim godinama života. Kod juvenilnog diabetesa au­to­imu­ni proces napada beta ćelije pankreasa koje luče insulin, pri čemu ih u tom procesu razori više od 80%. Sa aspekta naučnih analiza mišljenja oko uzroka ovog autoimunog procesa su podeljena, pri čemu jed­ni smatraju da je uzrok virusnog porekla, a drugi grešku pripisuju ishrani. Za razliku od dijabetesa ti­pa 1, dijabetes tipa 2 je daleko najrasprostranjeniji oblik šećerne bolesti, koji dostiže razmere epi­de­mi­je u čitavom svetu i javlja se u 90% slučajeva. Bolest ima strogo genetsku predispoziciju i pod snažnim je uticajem faktora spoljašnje sredine, načina ishrane, stresa i brzog tempa života. Sve navedeno pomera gra­nicu razboljevanja, što se manifestuje u sve većem broju mlađe populacije, uzrasta od 30 do 40 godina, koja oboljeva od ove bolesti.


Dijabetes tipa 2 – najčešći oblik bolesti koji sve više pogađa i mlađu populaciju

Kako prepoznati bolest?

Bolest obično započinje postepeno i napreduje lagano. Prvi simptomi ne moraju biti očigledni go­di­nama, čak i decenijama, sve dok se ne pojave prve tegobe i registruje bolest, koja u vreme dijagno­sti­fi­kovanja pokaže i do 50% promena na mnogim organima. Povećan nivo šećera u krvi razvija bio­hemijske procese (glikaciju), oštećuje endotel krvnih sudova, stvara slobodne radikale, zapaljenja, raz­vija promene na zidovima krvnih sudova, stvara ateromatozne plakove na arterijskim zidovima, menja pro­pustljivost i funkciju zidova kapilara, koji postaju zadebljani. Promene na krvnim sudovima uzrok su svih komplikacija kod dijabetesa tipa 2 i zahtevaju poseban tretman.

Koje su najčešće komplikacije?

Komplikacije uzrokovane ovom bolešću zahvataju najmanje krvne sudove, kapilare i prekapilarne ar­teriole i na taj način dovode do zadebljanja bazalne membrane, ometanja cirkulacije i transporta ak­tiv­nih sastojaka, kiseonika i hranljivih materija. Tako na primer, mikrovaskularna promena u oku, koja za­hvata mrežnjaču oka, dovodi do dijabetesne retinopatije, kod bubrega do nefropatije, a u slu­ča­ju  krvnih sudova mozga do neuropatije. Bolest malih krvnih sudova može zahvatiti i srce i tada se javlja sr­čana insuficijencija ili slabost srca.

Makrovaskularne komplikacije odnose se na velike krvne sudove i predstavljaju agresivniju for­mu ateroskleroze. One dovode do povećane učestalosti  srčanog udara, šloga i gangrene stopala kod d­i­ja­be­tičara. U nastanku ateroskleroze značajnu ulogu igraju abnormalnosti u zidu krvnog su­da,  trom­bo­ci­timaeritrocitima i metabolizmu lipida.

Najčešći simptomi ove bolesti su umor, žeđ, promena u telesnoj težini, pojačan apetit, oslabljen vid, pojava hipertenzije… Slobodno možemo reći da je dijabetes ne samo metabolička, već i bolest krvnih sudova, koja izaziva neslućeni broj komplikacija.

Može li se ozdraviti bez lekova?

 

Kao standardna farmakološka terapija koriste se propisani preparati koji nadoknađuju nedos­ta­tak hormona – insulin i oralni antidijabetici. Osnovni cilj u terapiji dijabetesa je otklanjanje subjektivnih te­goba, sprečavanje ili odlaganje komplikacija, čime se produžava životni vek i poboljšava kvalitet ži­vota. Preporučuje se redovna kontrola šećera u krvi, glikohemoglobina (HbA1c), analiza urina, promena re­žima ishrane, uvođenje fizičke aktivnosti, uz neizostavno otklanjanje loših navika.

Čovek  je sastavni deo prirode, stoga nepogrešivo odgovara na svaki kontakt sa njom

Moć lekovitog bilja u lečenju mnogobrojnih bolesti decenijama je bila zapostavljena, ali, na sreću, danas ipak postoje proizvodi stvoreni da biljke sačuvaju od zaborava i pomognu obolelima u borbi protiv teških oboljenja, pa tako i dijabetesa.

 

KAKO BILJNE KAPI CIRKULAR, SA ČAK 22 LEKOVITE BILJKE, DELUJU KOD POVIŠENOG ŠEĆERA?

Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekova

Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekovaRecite ne dijabetesu i produžite život bez lekova

 

Circular kapi se koriste kao dopuna terapije dijabetesa.

Circular kapi deluju na pet nivoa protiv dijabetesa i insulinske rezistencije:

1. Redukuje povišene nivoe glukoze
2. Ubrzava razgradnju viška glukoze u krvi lekovitošću 22 biljke
3. Vrše dektoksikaciju krve slike integracijom kiseonika u krvotok (kod svih koji su pogođeni dejabetesom zabeležen je pad i nedostatak kiseonika u krvi)
4. Utiču pozitivno na regulisanje ukupnog metabolizma, glukoze i lipida
5. Deluju na obnovu beta telašca u pancreasu

Biljne kapi Cirkular pomžzu kod dijabetesa lekovitim svojstvima bilja: beli luk normalizuje šećer jer njegovi lekoviti sastojci imaju slična dejstva kao insulin. Amlа, sа svojim visokim sadržajem vitamina C, se smatra vrednim u lečenju dijabetesa. Đumbir – osim što smanjuje nivo šećera, sprečava da se stanje kod dijabetičara pogorša i da se simptomi vrate. Takođe paprika, nana, pelin, kopriva imaju pozitivno dejstvo na detoksikaciju krvi i krvnih sudova. Aktivni sastojci lekovitog bilja koje ulazi u sastav Circulara kod šećerne bolesti povoljno deluju na funkcije pankreasa, na kardiovaskularni sistem i na perifernu cirkulaciju.

Dužina terapije zavisi od vašeg metabolizma, ishrane, stanja pankreasa. Upotreba Circulara preporučuje se kao pomoćno sredstvo za regulisanje nivoa šećera u krvi uz odgovarajuću terapiju i higijensko-dijetetski režim.

Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekovaRecite ne dijabetesu i produžite život bez lekova

Recite ne dijabetesu i produžite život bez lekova