Loading...

Zeolit Duo Detox +

Zeolit Duo Detox +

Primena 20 dana (2 u 1 pakovanje – zeolit prah je namenjen za detoksikaciju GORNJEG digestivnog trakta, a kapsule za detoks DONJEG digestivnog trakta, čime se postiže kompletan detoks)

Najsnažniji detoksikator organizma, sa visokim sadržajem klinoptilolita (više od 87%), je prirodan i netoksičan proizvod koji iz organizma eliminiše sve otrove i otpadne produkte. Pomaže organizmu da sam sebe brani i odbrani od otrovnih čestica, tako što ih vezuje u svoju molekularnu strukturu. U odnosu na sve druge detoksikatore njegova izvanredna prednost ogleda se u činjenici što se zajedno sa svim zarobljenim otrovima u kratkom roku izlučuje iz organizma putem urina, stolice i znoja. Pakovanje sadrži bočicu od 80 kapsula i bočicu od 70 grama zeolita u prahu.

1.960,00 RSD

Loading...

Zeolit Clinoptilolit u svojim negativno polarisanim molekulima sadrži pozitivne jone i esencijalne katjone poput kalijuma (K), kalcijuma (Ca), magnezijuma (Mg), bakra (Cu), cinka (Zn), gvoždja (Fe) i drugih korisnih minerala, koji su od velikog značaja za organizam. Pozitivni esencijalni joni u procesu jonske izmene menjaju mesta sa pozitivno naelektrisanim toksinima iz tela koje čvrsto vezuju unutar kristalne rešetke i bez ostatka izlučuju iz tela.

Primena zeolita Clinoptilolita temelji se na biofizičkim svojstvima i svojstvu jonske izmene, pri čemu se već u gastrointestinalnom traktu vezuje 40% teških metala, a 60% toksina se vezuje u krvotoku na ćelijskom nivou. Ovakvo čišćenje organizma omogućava podizanje imunog sistema i remineralizaciju oštećenih  ćelija.

Zeolit (termički aktiviran mineral klinoptilolit).

Za kompletnu detoksikaciju celog organizma.

  • +Sve korisnike sa narušenim zdravstvenim stanjem

 

  • +Detoksikaciju organizma

 

  • +Jačanje odbrambene sposobnosti organizma, povećanjem nivoa antioksidanasa

 

  • +Sve korisnike sa narušenim zdravstvenim stanjem

 

  • +Detoksikaciju organizma

 

  • +Redukciju nadutosti

 

  • +Regulaciju nivoa šećera i masnoće u krvi

 

  • +Jačanje odbrambene sposobnosti organizma, povećanjem nivoa antioksidanasa

 

  • +Čišćenje usne duplje od afti, gljivica, fistula, ranica

 

  • +Zaustavljanje dijareje nastale usled trovanja hranom

 

  • +Podizanje odbrambenih sposobnosti organizma kod rekonvalescenata

 

  +Osetno poboljšanje psihofizičkih i zdravstvenih sposobnosti

Korišćenjem zeolita stvaraju se zdravi uslovi za unošenje hranljivih sastojaka i iznošenje raspadajućih produkata iz organizma. Unosom zeolitskog praha i kapsula u oralnom obliku, sprečava se poguban uticaj toksina (organskih i hemijskih). Zeolit odstranjuje toksine iz tela prema hijerarhijskom redu. U prvoj fazi deluje na olovo, živu, kadmijum i arsen. Ova, prva faza, traje oko 4 nedelje, a potom adsorbuje pesticide, herbicide, kseno-estrogene, mikotoksine i druge hemikalije. Poseduje dve veoma važne funkcije – uništava slobodne radikale na mestu oštećenja ćelija i jonskom razmenom dovodi kalijum, magnezijum, kalcijum, natrijum i ostale iz kolonade korisnih minerala za jačanje imuniteta organizma.

Način primene (prah):
Oralno: 3 puta dnevno po 1 kašičica praha rastvorena u 2 dl vode pre jela ili pola sata pre uzimanja drugih preparata. Kašičica za doziranje nalazi se u pakovanju. Kod osoba narušenog zdravstvenog stanja dnevna doza se može povećati, pa i udvostručiti (6-10 gr.).

Način primene (kapsule):
Oralno: 3 puta dnevno 2-4 kapsule sa 2 dl vode uzeti pre jela.

Preporuka je da se pacijenti koji koriste terapiju medikamentima pre upotrebe Zeolit duo detox+ suplementa konsultuju sa svojim lekarom. Zeolit duo detox+ naročito ne smeju da koriste pacijenti na dijalizi, pacijenti koji koriste litijum i druge metale u lečenju, kao i osobe sa metalnim implantatima (isključujući zubne implantate). Ukoliko se u organizam ne unosi dovoljno tečnosti prilikom korišćenja preparata, može se, u retkim slučajevima, pojaviti zatvor, kao posledica dehidratacije. Do sada nisu poznati slučajevi alergije ili druge prekomerne reakcije prilikom korišćenja Zeolit duo detox+.

Ukoliko ste uzeli više ili manje Zeolit duo detox + suplementa nego što je preporučeno

Ukoliko ste uzeli značajno više Zeolit duo detox + suplementa nego što bi trebalo, potrebno je da popijete do 2 litra vode, kako ne bi došlo do dehidratacije i zatvora. Ako ste zaboravili da uzmete svoju dnevnu dozu Zeolit duo detox + suplementa, ne preporučuje se nadoknađivanje uzimanjem duple doze, već nastavak redovnog korišćenja preparata. Nagli prestanak terapije ne izaziva nikakve neželjene posledice.

Uzimanje Zeolit duo detox+ suplementa sa hranom i pićima

Zeolit duo detox+ aktivno deluje 4-6 sati, a nakon toga se u potpunosti eliminiše iz organizma u intervalu od 6-12 sati. Potpuno je prirodan, netoksičan, bez nuspojava. Ne postoji mogućnost predoziranja, niti stvaranja zavisnosti. Zeolit se ne akumulira i ne zadržava u organizmu.

Dužina trajanja terapije

Preporučeni period primene suplementa Zeolit duo detox+ je mesec dana do tri meseca, nakon čega se preporučuje pauza u korišćenju proizvoda.

Primena Zeolit duo detox-a sa drugim lekovima

Ukoliko u svojoj terapiji uzimate lekove, ne bi trebalo da ih koristite zajedno sa Zeolitom, kako ih telo ne bi izbacilo, jer na taj način medikament ne bi ostvario svoje dejstvo. Preporučuje se uzimanje Zeolita jedan sat pre ili 2-3 sata nakon upotrebe lekova. Pre upotrebe Zeolita, uporedo sa terapijom lekovima, najbolje je da se posavetujete sa svojim lekarom.

Čuvanje i rok upotrebe:

Usled visoke adsorpcione moći bočicu uvek držati dobro zatvorenu, a prilikom korišćenja što kraće otvorenu. Čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Držati van domašaja dece.

 

Radi maksimalne učinkovitosti preparata Zeolit duo detox + preporučuje se naizmenična primena kapsula i praha (jedan dan koristiti kapsule, a drugi dan prah).

Loading...

Zeolit Clinoptilolit u svojim negativno polarisanim molekulima sadrži pozitivne jone i esencijalne katjone poput kalijuma (K), kalcijuma (Ca), magnezijuma (Mg), bakra (Cu), cinka (Zn), gvoždja (Fe) i drugih korisnih minerala, koji su od velikog značaja za organizam. Pozitivni esencijalni joni u procesu jonske izmene menjaju mesta sa pozitivno naelektrisanim toksinima iz tela koje čvrsto vezuju unutar kristalne rešetke i bez ostatka izlučuju iz tela.

Primena zeolita Clinoptilolita temelji se na biofizičkim svojstvima i svojstvu jonske izmene, pri čemu se već u gastrointestinalnom traktu vezuje 40% teških metala, a 60% toksina se vezuje u krvotoku na ćelijskom nivou. Ovakvo čišćenje organizma omogućava podizanje imunog sistema i remineralizaciju oštećenih  ćelija.

Zeolit (termički aktiviran mineral klinoptilolit).

Za kompletnu detoksikaciju celog organizma.

  • +Sve korisnike sa narušenim zdravstvenim stanjem

 

  • +Detoksikaciju organizma

 

  • +Jačanje odbrambene sposobnosti organizma, povećanjem nivoa antioksidanasa

 

  • +Sve korisnike sa narušenim zdravstvenim stanjem

 

  • +Detoksikaciju organizma

 

  • +Redukciju nadutosti

 

  • +Regulaciju nivoa šećera i masnoće u krvi

 

  • +Jačanje odbrambene sposobnosti organizma, povećanjem nivoa antioksidanasa

 

  • +Čišćenje usne duplje od afti, gljivica, fistula, ranica

 

  • +Zaustavljanje dijareje nastale usled trovanja hranom

 

  • +Podizanje odbrambenih sposobnosti organizma kod rekonvalescenata

 

  +Osetno poboljšanje psihofizičkih i zdravstvenih sposobnosti

Korišćenjem zeolita stvaraju se zdravi uslovi za unošenje hranljivih sastojaka i iznošenje raspadajućih produkata iz organizma. Unosom zeolitskog praha i kapsula u oralnom obliku, sprečava se poguban uticaj toksina (organskih i hemijskih). Zeolit odstranjuje toksine iz tela prema hijerarhijskom redu. U prvoj fazi deluje na olovo, živu, kadmijum i arsen. Ova, prva faza, traje oko 4 nedelje, a potom adsorbuje pesticide, herbicide, kseno-estrogene, mikotoksine i druge hemikalije. Poseduje dve veoma važne funkcije – uništava slobodne radikale na mestu oštećenja ćelija i jonskom razmenom dovodi kalijum, magnezijum, kalcijum, natrijum i ostale iz kolonade korisnih minerala za jačanje imuniteta organizma.

Način primene (prah):
Oralno: 3 puta dnevno po 1 kašičica praha rastvorena u 2 dl vode pre jela ili pola sata pre uzimanja drugih preparata. Kašičica za doziranje nalazi se u pakovanju. Kod osoba narušenog zdravstvenog stanja dnevna doza se može povećati, pa i udvostručiti (6-10 gr.).

Način primene (kapsule):
Oralno: 3 puta dnevno 2-4 kapsule sa 2 dl vode uzeti pre jela.

Preporuka je da se pacijenti koji koriste terapiju medikamentima pre upotrebe Zeolit duo detox+ suplementa konsultuju sa svojim lekarom. Zeolit duo detox+ naročito ne smeju da koriste pacijenti na dijalizi, pacijenti koji koriste litijum i druge metale u lečenju, kao i osobe sa metalnim implantatima (isključujući zubne implantate). Ukoliko se u organizam ne unosi dovoljno tečnosti prilikom korišćenja preparata, može se, u retkim slučajevima, pojaviti zatvor, kao posledica dehidratacije. Do sada nisu poznati slučajevi alergije ili druge prekomerne reakcije prilikom korišćenja Zeolit duo detox+.

Ukoliko ste uzeli više ili manje Zeolit duo detox + suplementa nego što je preporučeno

Ukoliko ste uzeli značajno više Zeolit duo detox + suplementa nego što bi trebalo, potrebno je da popijete do 2 litra vode, kako ne bi došlo do dehidratacije i zatvora. Ako ste zaboravili da uzmete svoju dnevnu dozu Zeolit duo detox + suplementa, ne preporučuje se nadoknađivanje uzimanjem duple doze, već nastavak redovnog korišćenja preparata. Nagli prestanak terapije ne izaziva nikakve neželjene posledice.

Uzimanje Zeolit duo detox+ suplementa sa hranom i pićima

Zeolit duo detox+ aktivno deluje 4-6 sati, a nakon toga se u potpunosti eliminiše iz organizma u intervalu od 6-12 sati. Potpuno je prirodan, netoksičan, bez nuspojava. Ne postoji mogućnost predoziranja, niti stvaranja zavisnosti. Zeolit se ne akumulira i ne zadržava u organizmu.

Dužina trajanja terapije

Preporučeni period primene suplementa Zeolit duo detox+ je mesec dana do tri meseca, nakon čega se preporučuje pauza u korišćenju proizvoda.

Primena Zeolit duo detox-a sa drugim lekovima

Ukoliko u svojoj terapiji uzimate lekove, ne bi trebalo da ih koristite zajedno sa Zeolitom, kako ih telo ne bi izbacilo, jer na taj način medikament ne bi ostvario svoje dejstvo. Preporučuje se uzimanje Zeolita jedan sat pre ili 2-3 sata nakon upotrebe lekova. Pre upotrebe Zeolita, uporedo sa terapijom lekovima, najbolje je da se posavetujete sa svojim lekarom.

Čuvanje i rok upotrebe:

Usled visoke adsorpcione moći bočicu uvek držati dobro zatvorenu, a prilikom korišćenja što kraće otvorenu. Čuvati u zatvorenoj ambalaži na suvom mestu. Držati van domašaja dece.

 

Radi maksimalne učinkovitosti preparata Zeolit duo detox + preporučuje se naizmenična primena kapsula i praha (jedan dan koristiti kapsule, a drugi dan prah).

Raspon cena
Raspon cena - slider
175,004.704,00
Akcija
Akcija
Linija brenda
Linija brenda
Mesto primene
Mesto primene
Tip namene
Tip namene