Srebrna rosa za čiste ruke i zdravu kožu

420,00 RSD

Troškovi poštarine u iznosu od 300,00 RSD, biće uračunati u ukupan iznos Vaše narudžbine.

 

Srebrna rosa za čiste ruke i zdravu kožu sa česticama srebra i zeolita, pojačana hidrogen peroksidom, najjači je prirodni antibiotik i najpouzdaniji saveznik u borbi protiv neželjenih mikroorganizama koji nastanjuju i inficiraju površinu kože. Srebrna rosa deluje na vegetativne oblike gram pozitivnih i gram negativnih bakterija, gljivice i viruse. Posebno je efikasna u suzbijanju prenošenja bolesti „prljavih ruku” (bakterijskih ili virusnih infekcija).

 

 

Svoj maksimalni učinak Srebrna rosa ostvaruje kada se ruke najpre operu sapunom, isperu vodom, a zatim poprskaju sprejom Srebrna rosa i  puste da se osuše.

 

 

 

_

Mehanizam delovanja srebra

Srebro je najpouzdaniji saveznik u borbi protiv neželjenih mikroorganizama koji nastanjuju našu kožu, te samim tim mogu ugroziti njeno zdravlje. Nanošenjem spreja Srebrna rosa na kožu, srebrni joni (čistoće 99,99 Ag+) ostvaruju dubinski i dugotrajan efekat, uništavajući sve mikrobe koji se na njoj zadržavaju.

Mehanizam delovanja srebra na veliki broj patogenih mikroorganizama je inhibicija respiratornog enzima ćelije patogenog mikroorganizma. Srebro deluje kao katalizator, blokirajući određene enzime koje bakterije, virusi i gljivice koriste u svom metabolizmu, usled čega ovi izazivači bolesti ostaju bez kiseonika i hrane i raspadaju se. Ovaj proces se odvija toliko brzo i efikasno, da nijedan mikroorganizam ne stigne da mutira, odnosno stekne otpornost. Istovremeno, ćelije našeg tela ostaju netaknute, jer su proces i mehanizam kojima one sebi obezbeđuju kiseonik drugačiji od onog koji upotrebljavaju bakterije za isti proces.

.

Snaga zeolita

Uloga zeolit klinoptilolita u Srebrnoj rosi temelji se na njegovim specifičnim biofizikalnim svojstvima i svojstvu jonske izmene, koji omogućava proces remineralizacije oštećenih ćelija kože, vršeći pri tome njihovu prirodnu detoksikaciju. Zeolit klinoptilolit podleže procesu jedinstvene tribo-mehaničke mikronizacije i aktivacije, a dodatkom jona srebra njihova se lekovita svojstva multipliciraju.

Zeolit poseduje izuzetno lekovito dejstvo i svoju primenu je pronašao u detoksikaciji celokupnog organizma, kao i u tretiranju širokog dijapazona oboljenja, uključujući i kožna.  Imajući u vidu da su čestice zeolita i čestice srebra veličine mikrona, ova karakteristika dodatno povećava njihov ad-sorpcioni kapacitet.

Zeolit dolazi do najdubljih slojeva ćelije, čime sprečava poguban uticaj toksina (organskih i hemijskih), pre svega od teških metala i to sa sa stoprocentnom efikasnošću.

 

Nakon nanošenja Srebrne rose joni srebra stvaraju nevidljivi elektrostatički film koji blokira taloženje čestica (poput smoga i prašine), kao i mikrobe od kojih se možemo lako zaraziti.

Uloga Hidrogen peroksida

Zahvaljujući svojim oksidativnim svojstvima, veoma je efikasan protiv bakterija, virusa, spora i gljivica. Hidrogen peroksid je jak antioksidans, eliminiše apoksična stanja (bez kiseonika) i tako sprečava razmnožavanje bakterija na koži.

 

Prskanje spreja Srebrna rosa po površini ruku i kože pozitivno deluje na više od 650 bakterija i virusa, odnosno patogenih mikroorganizama. Nedavna medicinska istraživanja pokazuju da je više od 80% najtežih oboljenja upravo infektivno.

Sastav

Sastav: koloidno srebro, zeolit, hidrogen peroksid.

Pakovanje: 150ml

Široka primena Srebrne rose za dezinfekciju

Pored zaštite i čišćenja kože, Srebrna rosa je svoju primenu pronašla i u čišćenju predmeta koje često koristimo. Srebrnom rosom možete obrisati svoj mobilni telefon, slušni aparat, okvir od naočara, češalj ili tastaturu računara. Poprskajte njom jastuke, čaršave, pokrivače, maramice i ćebad.  Raspršite je po prostoriji u kojoj boravite, kako biste osvežili vazduh i oslobodili se patogenih mikroorganizama.

Šifra proizvoda: ROSA-RUKE Categories: ,