Kompanija Koloid bavi se razvojem i proizvodnjom proizvoda na bazi nano-tehnologije srebrnih jona

Za proteklih dvanaest godina KOLOID je stekao ugled i poverenje svih naših korisnika, koji su shvatili da su lečenje i nega prirodnim preparatima najbolji put ka ozdravljenju, očuvanju lepote i dugovečnosti.

 

Razvoj kompanije išao je u pravcu razvoja monokomponentnih i složenih preparata na bazi čistog srebra, za gotovo sva indikaciona područja. Svi naši proizvodi koncipirani su na naučnoj osnovi i podržani su empirijskim iskustvom.

 

Svojim stručnim resursima i timom eksperata iz oblasti farmacije, hemije i tehnologije, proizvodimo kvalitetne, efikasne i bezbedne preparate na potpuno prirodnoj bazi, kreirane primenom sofisticirane nanotehnologije.  Primena naših prirodnih preparata ima realna terapijska dejstva i pomaže očuvanju zdravlja i lepote. Kada je zdravstveno stanje narušeno, preporuka je da se koriste sredstva koja obezbeđuju najveću korist, u čemu naši proizvodi svakako imaju prednost u odnosu na sintetičke preparate, naročito kada je reč o hroničnim oboljenjima.

Misija

Vodimo se idejom da pratimo i razumemo potrebe svojih potrošača. Da im pružimo vrhunski domaći proizvod, koji kvalitetom i cenom može parirati najpopularnijim svetskim brendovima. Naša misija se ovde ne zaustavlja, već nas vodi ka ostvarenju najboljih uslova, kako za potrošače, tako i za sve zaposlene, uz konstantnu motivaciju. Uspostaviti i razvijati kvalitetne odnose sa partnerima takođe je jedna od bitnih karika u lancu ostvarenja naše misije. Osim na teritoriji Republike Srbije, naši proizvodi našli su put do korisnika i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

Vizija

Sinonim smo za svetsku kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom koje dolazi. Biti i ostati kompanija koja iznova postavlja standarde, kako u oblasti proizvodnje i novih tehnologija, tako i u oblasti življenja, glavna je premisa naše vizije. Biti kompanija koja ne samo da prati nove trendove, već ih predviđa i kreira.

Proizvodnja

Naš stav je da su visoka stručnost, rigorozni higijensko-bezbednosni standardi, adekvatna oprema i kontrolisani uslovi radne sredine jedini pravi put za kreiranje i razvoj proizvoda vrhunskog kvaliteta.

Posebna pažnja poklanja se proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda. Kompanija Koloid radi prema standardima ISO 9001 i HACCP, za koje poseduje i međunarodno priznate sertifikate.

Kompanija Koloid poseduje sopstveni proizvodni pogon, razvijen u saradnji sa partnerima iz Nemačke, Kanade i Amerike, koji sublimira nekoliko proizvodnih jedinica.  Proizvodna linija naših proizvoda odvija se u automatizovanim i poluautomatizovanim jedinicama, koje se prostiru na 600m2,  a pod nadzorom stručnog kadra. Naš proizvodni pogon funkcioniše po principima vrhunskog standarda proizvodnog menadžmenta, počev od procesa ulaza sirovina, sve do finalnog proizvoda.

O nama

Partneri

O nama

Primarni cilj kompanije Koloid je da uz podršku svojih partnera osigura kontinuiranu dostupnost svojih proizvoda, upravo populacijama kojima su oni najpotrebniji. Veliki trud ulažemo u unapređenje postojećih partnerstava, ali smo otvoreni i za stvaranje novih i zdravih partnerskih odnosa. Zastupamo stanovište da  samo međusobno poverenje, zajednički i transparentan rad omogućavaju nesmetani razvoj našeg istraživačkog puta i kreiranja najkvalitetnijeg proizvodnog portfolija.

Korporativna odgovornost

O nama

Pronaći svoje mesto u društvu i prirodnoj okolini u kojoj delujemo za nas je od izuzetne važnosti. Aktivno učestvujemo u poboljšanju kvaliteta života, kako zaposlenih i njihovih porodica, tako i lokalne i šire društvene zajednice. Trudimo se da naša potrošnja resursa, proizvodni procesi, tehnologija i materijali koje koristimo, što manje opterećuju okolinu. Koristimo priliku da sponzorstvima i donacijama podržimo različite vidove humanitarnih, edukativnih i sportskih projekata i organizacija.

Nove ideje

O nama

Najsavremenija tehnologija, tim eminentnih stručnjaka i najviši etički kodeks poslovanja ulivaju nam veru da u ovoj oblasti, vrhunskim perfomansama i kvalitetom naših proizvoda, možemo konkurisati najvećim svetskim kompanijama.

Proizvod

Dugogodišnji rad na razvoju proizvoda za negu kože i jačanje imuniteta, rezultirao je kreiranjem linije proizvoda koji standardom, kvalitetom i cenama konkurišu najpoznatijim svetskim brendovima. Portfolio naših proizvoda čine preparati za negu kože lica i tela, kao i preparati za jačanje imuniteta i opšteg stanja organizma, pažljivo kreirani od sirovina najboljeg kvaliteta.