Osnovna delatnost visokotehnološke nacionalne kompanije Koloid je proizvodnja koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita i njihova integracija u proizvode za očuvanje zdravlja i lepote

Proizvodi na bazi koloidnog srebra

Colloid brend pokrenuli smo 2007. godine, a pod njegovim imenom zastupljena je čitava linija proizvoda na bazi koloidnog srebra razvrstana u nekoliko kategorija, koja za cilj ima jačanje imuniteta i očuvanje zdravlja i lepote. Proteklih godina Koloid je stekao ugled i poverenje korisnika koji su shvatili da su zaštita zdravlja i nega prirodnim preparatima najbolji put ka ozdravljenju, očuvanju lepote i dugovečnosti.

Koloid - više od inovacija

Koloid je nacionalna visokotehnološka kompanija, sertifikovana za inovativne aktivnosti od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije. Fokusirani smo na najsavremenija tehnološka rešenja u proizvodnji koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita, primenjujući ih u raznovrsnim proizvodima za zaštitu zdravlja, jačanje imuniteta i negu kože. Naša inovativnost ne obuhvata samo ove preparate, već se proteže i na oblast robotike, gde implementiramo veštačku inteligenciju u mobilne robote i uređaje za dezinfekciju prostora aerosolom.

Na početku poslovanja, Koloid je imao viziju da tehnologija dobijanja koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita, integrisana u širok spektar proizvoda za poboljšanje zdravlja i očuvanje lepote, predstavlja budućnost. Uspeli smo da svojim inovacijama u ovim oblastima iniciramo promene i kreiramo „pametne proizvode“. Naš razvoj se oslanja na tehnologiju koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita, integrisanu u gotovo sve naše proizvode za različite namene. Koloid proizvodi su prirodni, naučno koncipirani i podržani empirijskim iskustvom.

Kompanija Koloid povećava svoj naučni i tehnološki kapacitet efikasnim prenosom znanja i ekspertize partnera, što stvara novu generaciju stručnjaka sposobnih za inovacije u sferi tehnologija. Njen koncept obuhvata ne samo proizvodnju preparata za zdravlje i lepotu, već i inovacije u oblasti robotike, uključujući implementaciju veštačke inteligencije za dezinfekciju prostora.

Posebnu pažnju poklanjamo proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda, a naš rad odvija se u skladu sa ISO 9001, 13485, 14001, GMP i HACCP standardima, za koje posedujemo i međunarodno priznate sertifikate.

Naša misija

Mi pratimo, osluškujemo i razumemo potrebe svojih potrošača, pružajući im vrhunske domaće proizvode, koji svojim kvalitetom i cenom mogu parirati najpopularnijim svetskim brendovima. Uspostaviti i razvijati kvalitetne odnose sa partnerima, takođe je jedna od bitnih karika u lancu ostvarenja naše misije. Osim na teritoriji Republike Srbije, Colloid brend je zastupljen i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, kao i u zemljama Evropske Unije.

Naša vizija

Vizija kompanije Koloid je usko povezana sa slušanjem potreba korisnika i postavljanjem novih standarda u proizvodnji preparata za zaštitu zdravlja i očuvanje lepote. Osim praćenja trendova, težimo da budemo predviđajuća kompanija koja kreira inovacije. Naš fokus je na povećanju naučnog i tehnološkog kapaciteta, efikasnim prenosom znanja i ekspertize partnera, kako bismo stvorili nove generacije eksperata sa jasnom vizijom razvoja inovacija. Naša inspiracija je neprekidno poslovanje, rast i prevazilaženje izazova.

PROIZVODNJA

Visoka stručnost zaposlenih, rigorozni higijensko-bezbednosni standardi, adekvatna oprema i kontrolisani uslovi radne sredine ključni su za kreiranje proizvoda vrhunskog kvaliteta. Naš sopstveni proizvodni pogon integriše nekoliko proizvodnih jedinica, koristeći automatizovane i poluautomatizovane jedinice pod nadzorom stručnog osoblja. Svi procesi od ulaska sirovina do finalnog proizvoda odvijaju se u skladu sa vrhunskim standardima proizvodnog menadžmenta.

Koloid je sertifikovan za obavljanje inovacione delatnosti od strane Ministarstva nauke, razvoja i inovacija Republike Srbije

Pametne inovacije

U svakom inovativnom procesu prva faza je stvaranje ideja. Koloid je od početka imao viziju da je tehnologija dobijanja koloidnog srebra i njegova integracija u proizvode za zdravlje i lepotu budućnost. Istraživanja pokazuju perspektive i opravdanost primene te tehnologije u poboljšanju zdravlja i kvaliteta života.

Specifičnosti kompanije Koloid

U eri brzog tehnološkog napretka, Kompanija Koloid fokusira se na implementaciju najnaprednijih tehnoloških rešenja za dobrobit zdravlja svojih korisnika. U svojoj laboratoriji integrišemo jone srebra Ag+ u naše proizvode kako bismo unapredili zdravlje i očuvali lepotu naših korisnika. Rezultati testiranja koje su sproveli naši stručnjaci i partneri, uključujući Institute za nuklearna istraživanja Vinča, Fakultet medicinskih nauka (Institut za javno zdravlje Kragujevac) i Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, pokazuju da koloidno srebro eliminiše do 99,9% patogena.

Moć jona srebra, Ag+

U svojim naučnim ekspertizama, sinergijom znanja i iskustva naših tehnologa, labora­na­ta, eksperata, naučnika i stručnjaka sa In­­stituta za nuklearna istraživanja Vinča, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i Tehnološko-metalurškog fakulteta, eksplicitno je dokazano da ko­­loidno srebro efikasno eliminiše 99% patogenih  mikroorganizama, te da je kao takvo naj­prirodnija imuno odbrana sva­kog organizma.