Snažan imuni sistem

Zamenjuje sve imuno preparate

O nama

Kompanija Koloid bavi se razvojem i proizvodnjom proizvoda na bazi nanotehnologije srebrnih jona

Koloid posluje od 2007. godine. Stekla je ugled i poverenje svih naših korisnika, koji su shvatili da su lečenje i nega prirodnim preparatima najbolji put ka ozdravljenju, očuvanju lepote i dugovečnosti.

Razvoj kompanije išao je u pravcu razvoja monokomponentnih i složenih preparata na bazi čistog srebra, za gotovo sva indikaciona područja. Svi naši proizvodi koncipirani su na naučnoj osnovi i podržani su empirijskim iskustvom.

Svojim stručnim resursima i timom eksperata iz oblasti farmacije, hemije i tehnologije, proizvodimo kvalitetne, efikasne i bezbedne preparate na potpuno prirodnoj bazi, kreirane primenom sofisticirane nanotehnologije.  Primena naših prirodnih preparata ima realna terapijska dejstva i pomaže očuvanju zdravlja i lepote. Kada je zdravstveno stanje narušeno, preporuka je da se koriste sredstva koja obezbeđuju najveću korist, u čemu naši proizvodi svakako imaju prednost u odnosu na sintetičke preparate, naročito kada je reč o hroničnim oboljenjima.

Misija

Vodimo se idejom da pratimo i razumemo potrebe svojih potrošača. Da im pružimo vrhunski domaći proizvod, koji kvalitetom i cenom može parirati najpopularnijim svetskim brendovima. Naša misija se ovde ne zaustavlja, već nas vodi ka ostvarenju najboljih uslova, kako za potrošače, tako i za sve zaposlene, uz konstantnu motivaciju. Uspostaviti i razvijati kvalitetne odnose sa partnerima takođe je jedna od bitnih karika u lancu ostvarenja naše misije. Osim na teritoriji Republike Srbije, naši proizvodi našli su put do korisnika i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji.

Vizija

Sinonim smo za svetsku kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom koje dolazi. Biti i ostati kompanija koja iznova postavlja standarde, kako u oblasti proizvodnje i novih tehnologija, tako i u oblasti življenja, glavna je premisa naše vizije. Biti kompanija koja ne samo da prati nove trendove, već ih predviđa i kreira.

Proizvodnja

Naš stav je da su visoka stručnost, rigorozni higijensko-bezbednosni standardi, adekvatna oprema i kontrolisani uslovi radne sredine jedini pravi put za kreiranje i razvoj proizvoda vrhunskog kvaliteta.

Dugogodišnji rad na razvoju proizvoda za negu kože i jačanje imuniteta, rezultirao je kreiranjem linije proizvoda koji standardom, kvalitetom i cenama konkurišu najpoznatijim svetskim brendovima. Portfolio naših proizvoda čine preparati za negu kože lica i tela, kao i preparati za jačanje imuniteta i opšteg stanja organizma, pažljivo kreirani od sirovina najboljeg kvaliteta.

Posebna pažnja poklanja se proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda. Kompanija Koloid radi prema standardima ISO 9001 i HACCP, za koje poseduje i međunarodno priznate sertifikate.
Kompanija Koloid poseduje sopstveni proizvodni pogon, razvijen u saradnji sa partnerima iz Nemačke, Kanade i Amerike, koji sublimira nekoliko proizvodnih jedinica.  Proizvodna linija naših proizvoda odvija se u automatizovanim i poluautomatizovanim jedinicama, koje se prostiru na 600m 2 ,  a pod nadzorom stručnog kadra. Naš proizvodni pogon funkcioniše po principima vrhunskog standarda proizvodnog menadžmenta, počev od procesa ulaza sirovina, sve do finalnog proizvoda.

Snaga jona srebra, Ag+

Sinergija znanja i prirode – naša nauka

Koloidna kompanija – pametne inovacije (trajna ultrazvučna integracija jona srebra za biomedicinsku primjenu)

Istraživanja i rezultati primene koloidnog srebra za zadovoljavanje zdravstvenih (medicinskih) potreba ukazuju na mogućnosti i opravdanost primene i perspektive razvoja tehnologije jona srebra u pogledu unapređenja zdravlja i kvaliteta života.

U svakoj fazi inovacionog procesa jedan je brainstorming, što je bio vodič za visokotehnološku nacionalnu kompaniju Koloid, koja posluje iz Beograda, Moskve, Nemačke, Kanade, Kipra, Bugarske, EU i preko regionalnih filijala, sa vizija rođena pre 15 godina da je tehnologija za proizvodnju koloidnog srebra i njegovu integraciju u biomaterijale budućnost. Na taj način, i idući ispred svog vremena, Koloid je svojim inovacijama uspeo da pokrene promenu u biomedicini.

Ono što Koloid izdvaja od drugih

U vremenima brzog tehnološkog napretka, Koloid je bio fokusiran na implementaciju najnovijih tehnoloških rešenja, dizajniranih ne samo kao namenski, već i da obezbede jedinstveno korisničko iskustvo. U sopstvenoj laboratoriji, kompanija trajno integriše u svoju široku paletu medicinskog materijala (brendovi kao što su Colloid Immuniti, Colloid Health, Colloid Protect, Colloid Cosmetics, Colloid Medicine) jone srebra čistoće 99,99 Ag+ koristeći ultrazvučnu jonizaciju formirajući nevidljivi molekularni omotač. (debljine 1-2 mikrometra) za filtriranje i uklanjanje patogena, što rezultira njihovom neutralizacijom. To su potvrdili i nalazi ispitivanja koje su sproveli naši farmaceuti, doktori medicine, profesori, hemičari i stručnjaci Instituta za nuklearne nauke „Vinča” i Medicinske škole (Zavod za javno zdravlje Kragujevac) i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. sa kojima Koloid sarađuje. Nalazi eksplicitno dokazuju da izlaganje emitovanom koloidnom srebru u medicinskim materijalima sa trajno integrisanim jonima srebra korišćenjem ultrazvučne jonizacije ubija do 99,9% virusa, gljivica i bakterija.

Snaga jona srebra, Ag+

Nakon godina istraživanja tehnologije jona srebra, koristeći najsavremeniji proces iu skladu sa principima najviših svetskih standarda, Koloid testira i proizvodi širok spektar vrhunskih medicinskih materijala, gde aktivna komponenta (joni srebra) vrlo često se dopunjuje drugom aktivnom komponentom (zeolit klinoptilolit). Trajna integracija ove dve komponente u medicinske tkanine pruža trajnu zaštitu od patogena. Efikasnost upotrebe ovakvih materijala za biomedicinsku primenu ne opada tokom vremena jer su ovi antimikrobni agensi visoko efikasni sa manjom podložnosti da postanu rezistentni, pa ih njihova bezbedna primena svrstava među najtrajnije agense, bez neželjenih efekata.

Koloid je u svojoj naučnoj stručnosti, koristeći sinergiju znanja naših tehnologa, laboratorijskih specijalista, stručnjaka, naučnika i stručnjaka Instituta za nuklearne nauke Vinča, Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i Tehnološko-metalurškog fakulteta, prepoznao da je koloidno srebro, trajno integrisano u širok spektar medicinskih materijala, najprirodnija zaštita ljudskog tela. Po svom hemijskom sastavu, koji sadrži submikroskopske klastere srebra, predstavlja fizičko-hemijski fenomen.

KOLOID – više od inovacije

 

 

Ako pogledamo kako visokotehnološka inovativna kompanija danas predstavlja svoje poslovanje, primetan je pogled na to, čisto korisničko iskustvo, jer Koloid prepoznaje da usluga ili proizvod sam po sebi više nije dovoljan. Koloid daje drugačiji doprinos primeni najnovijih tehnoloških rešenja u korist svojih kupaca, nastojeći da postane glavni učesnik i partner u razvoju najnovijih tehnoloških rešenja i njihove sofisticirane primene.

Vizija kompanije je kristalno jasna i fokusira se na jačanje naučnih i tehnoloških kapaciteta kompanije, kroz efikasan prenos znanja partnera. Uspešna saradnja i srodne aktivnosti stvaraju novu generaciju stručnjaka sposobnih da dizajniraju, koordiniraju i sprovode eksperimentalna istraživanja sa jasnom vizijom puta pred nama, fokusiranih na razvoj i primenu inovacija u tehnologiji jona srebra.

Koloidov koncept nije zasnovan samo na proizvodnji i razvoju proizvoda za zdravlje i lepotu, već i na zaštitnim proizvodima zasnovanim na tehnologiji jona srebra.

Inovacije kompanije takođe uključuju robotiku, pri čemu Koloid primenjuje veštačku inteligenciju u mobilne robote za dezinfekciju aerosola (bolnice, ambulante, škole, vrtići, aerodromi, hoteli) i druga mesta sa velikim brojem prolaznika, sa krajnjim ciljem da trajno zaštiti ljude i površine od patogena. Još jedno tehnološko dostignuće koje koristi patentiranu COLLOID® tehnologiju je ultrazvučni uređaj za dezinfekciju unutrašnjosti vozila, sistema za klimatizaciju i ventilaciju, koji efikasno neutrališe viruse, gljivice i bakterije i druge patogene i prečišćava vazduh. Ultrazvučni uređaj je pogodan za vozila, autobuse, kombije, kamione i druga drumska transportna vozila. Tečnost koja pokreće ultrazvučni uređaj je takođe registrovana kao biocid u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije.

Prateći trendove u nauci i visokoj tehnologiji, Koloid koristi najsavremenija tehnološka dostignuća kako bi osigurao najviše standarde usluga, pružajući svojim klijentima, kao i do sada, širok spektar biomedicinskih materijala i čineći to pružajući potpunu potrebnu zaštitu.