Javna rasprava za izradu EMP-a za potrebe projekta “Green Silver for Car Air-Conditioning Disinfection”

Javna rasprava za izradu EMP-a za potrebe projekta “Green Silver for Car Air-Conditioning Disinfection”

U sklopu „Green Silver for Car Air-Conditioning Disinfection” projekta (identifikacioni broj projekta: 53308), koji se sprovodi u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost izrađen je Okvirni plan za upravljanje životnom sredinom (Environmental management plan) u skladu sa procedurama i pravilima Programa saradnje nauke i privrede. Kompanija KOLOID DOO BEOGRAD organizuje Javnu raspravu u vezi upravljanja životnom sredinom u prostorijama kompanije na adresi: Prve pruge 7, Beograd-Zemun, dana 12.07.2024. godine u 8:00 h. Sva relevantna pitanja možete poslati na e-mail: [email protected].