Original, platforma Fondacije „Novak Đoković“, organizovala je besplatnu onlajn školu za preduzetnike. Cilj Originalove škole za preduzetnike je bila unapređenje poslovanja malih preduzetnika, koji su tokom tri meseca dobili konsultantsku podršku za razvoj i unapređenje poslovanja radom sa iskusnim preduzetnicima i stručnjacima.

Neke od tema pripremljenih za učesnike bile se digitalni razvoj brenda, finansijsko poslovanje, soft skills i razvoj kreativnosti i inovativnosti.

Predavač četvrte teme škole – razvoj keativnosti i inovativnost, bio je osnivač i vlasnik komanije Koloid, Božidar Backović.

U nastavku možete pogledati predavanje održano 26. februara 2021.godine.