You are currently viewing Citati poznatih

Citati poznatih

„Zdravlje je najveće bogatstvo.“ – Ciceron – ∞ „Svaka prekomernost se suprotstavlja prirodi.“ – Hipokrat – ∞ “Čitava tajna kako produžiti život nalazi se u činjenici da ga ne skraćujemo.” – Saltikov – ∞ “Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.” – Artur Šopenhauer – ∞ “Želja za zdravljem je pola zdravlja.” – Seneka –“Sreća je kao zdravlje, ako ga ne primećuješ, znači da ga imaš.” – Ivan Turgenjev – ∞ “Bolesnik koji se pomiri sa činjenicom da je bolestan, nikada neće ozdraviti.” – Ivo Andrić – ∞ “Mržnja škodi zdravlju.” – Dekart –

“Kada je bogatstvo izgubljeno, ništa nije izgubljeno. Kada je zdravlje izgubljeno, skoro sve je izgubljeno.” – Dostojevski – ∞ “Još u mladosti treba da odsečeš štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.” – Konfučije – ∞ “Najveća greška u lečenju bolesti je što postoje lekari za telo i lekari za dušu, a ipak je to dvoje jedno i nedeljivo.” – Platon – ∞ “Snaga tvog tela leži u sokovima biljaka.” – Kineski car Shin-Nong – ∞ “Čovek milostiv, lekar je svoje duše.” – Otac Tadej – ∞ “Bolest napusti svog domaćina kada više ne može da ga prepozna.” – Šamanska izreka – ∞ “Ni zdravlje nije sve. Svako je zdrav ko se tako oseća. Bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i  bilo je zdravih, koji su venuli mučeni strahom od patnje.” – Herman Hese – ∞ “Razjasniti prošlo, shvatiti sadašnje i predvideti buduće, to je zadatak lekara.” – Hipokrat – ∞ “Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.” – Konfučije – ∞ “Lepota obuzdava svaku srdžbu.” – Gete – ∞ “Lepota će spasiti ovaj svet.” – Dostojevski – ∞ “Lepota ne pruža radost onome koji je poseduje, već onome ko ume da voli i da joj se divi.” – Herman Hese – ∞ “Žena će o ljubavi govoriti sa Alkibijadom, o filozofiji sa Lisidom, ali sa starim i ružnim Sokratom neće razgovarati ni o ljubavi, ni o filozofiji.” – Jovan Dučić – ∞ “Nema iznimne lepote koja nema nečeg neobičnog u proporciji.” – Frensis Bejkon –

“Obratite pažnju na lepotu oko vas.” – En Lemot – ∞ “Lepota lica nalazi se u lepoti karaktera.” – Arapska poslovica – ∞ “Lepo je ono što je skladno.” – Aristotel – ∞ “Lepo je ono što nam godi, a da pri tome nemamo nikakav interes.” – Imanuel Kant – ∞ “U meri u kojoj ljubav u tebi raste, raste  tvoja lepota, jer ljubav je lepota duše.” – Aurelije Augustin – ∞ “Lepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom.” – Demokrit – ∞