Koristimo pametne inovacije, ultrazvuk i stalno integrišemo koloidno srebro i zeolit klinoptilolit u biomedicinske svrhe.

Automatska navigacija u prostoru

Brzo i automatsko raspršivanje koloidnog srebra

Jednostavan korisnički interfejs, lak za upotrebu

Generacija
inteligentnih
proizvoda

Koloidno srebro je našlo primenu u aerosolnoj dezinfekciji prostora

Kada je reč o inovacionim tehnologijama, Koloid je primer dobre prakse, jer je zašavši u sferu robotike, implementirao veštačku inteligenciju u mobilne robote za aerosolnu dezinfekciju prostora. U pitanju su sva javna mesta  u kojima je prisutna velika fluktuacija ljudi (bolnice, stacionarni objekti, škole, univerziteti, vrtići, aerodromi, hoteli), a sa krajnjim ciljem permanentne zaštite ljudi i površina od patogenih mikroorganizama putem aerosolne dezinfekcije prostora. Robot koristi patentiranu COLLOID tehnologiju – koloidno srebro, čija je efikasnost u eliminaciji velikog broja patogenih mikroorganizama gotovo stoprocentna.

Uređaj za ultrasoničnu dezinfekciju automobila i Home care uređaj za dezinfekciju zatvorenog prostora (stanovi, kancelarije)

Ostala tehnološka dostignuća koja takođe koriste patentiranu COLLOID® tehnologiju su uređaj za ultrasoničnu dezinfekciju kabinskog prostora, sistema ventilacije i klima uređaja u prevoznim sredstvima (automobili, kombi vozila i sl.), kao i uređaj za dezinfekciju zatvorenog prostora (stanovi, kuće). Oba uređaja vrše besprekornu dezinfekciju patogenih sredina. Tečnost (koloidno srebro), koja pokreće rad ultrasoničnih uređaja registrovana je kao biocid u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije.

Generacija
inteligentnih
proizvoda

Primenom koncepta „generacija inteligentnih proizvoda”, Koloid je posvećen promovisanju revolucije poslovne efikasnosti u sferi nanotehnologija i stvaranju više vrednosti za korisnike.

Da koloidno srebro ima dokazanu efikasnost u eliminaciji i neutralizaciji patogenih mikroorganizama, potvrdili su i rezultati testiranja. Obavljeni od strane naših farmaceuta, doktora, profesora, hemičara i eksperata partnerskih institucija – Instituta za nuklearna istraživanja Vinča, Fakulteta medicinskih nauka (Institut za javno zdravlje Kragujevac) i Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda, rezultati testiranja efikasnosti eksplicitno dokazuju da izloženost emitovanju koloidnom srebru ubija do 99,9 %  patogenih mikroorganizama.

Prateći najnovije trendove u nauci i visokoj tehnologiji, Koloid koristi najmodernija tehnološka dostignuća, a u cilju najvišeg standarda usluga, čime će, kao i do sada, kreirati biomedicinska sredstva široke namene i na taj način pružati neophodnu i kompletnu zaštitu.

Kako do robota?