Aromatizing robot

Budućnost je stigla

Aromatizing robot

Automatska navigacija u prostoru

Brzo i automatsko raspršivanje koloidnog srebra

Jednostavan korisnički interfejs, lak za upotrebu

AROMATIZING
ROBOT

Robot za dezinfekciju prostora je proizvod eksponencijalno napredne veštačke inteligencije, koja kombinuje numeričke podatke i procesne algoritme, u cilju razvitka sistema praćenja složenih problema, nalik onima u ljudskoj logici i razumu.

Analizirajući velike količine podataka, robot za dezinfekciju završava složen zadatak umesto čoveka, oslanjajući se na logiku, verovatnoću, kontinuiranu matematiku, percepciju i akciju, te na taj način štedi ljudske resurse. 

Robot za dezinfekciju je najnovije tehnološko dostignuće, koje raspršuje sitne čestice koloidnog srebra (manje od 10 µm), pri čemu neutralizuje 99,99% patogena u sredini u kojoj se vrši dezinfekcija.

Kontrola ovog uređaja odvija se putem mobilne aplikacije, a rad preko klauda (cloud). Robot poseduje osvetljenje i glasovnu interakciju za bolje korisničko iskustvo, a interfejs je prilagođen svakom korisniku. Robotička dezinfekcija ima režim rada velike efikasnosti u kome se razdvajaju čovek i mašina i koji u velikoj meri smanjuje rizik unakrsne kontaminacije osoblja u zoni u kojoj se vrši dezinfekcija.

Ubrzava dezinfekciju svakog kontaminiranog prostora   12 puta!

INTELIGENTNA NEUTRALIZACIJA PATOGENA

Robot za dezinfekciju raspršivanjem je revolucionarna tehnološka inovacija i jedinstveno rešenje za dezinfekciju prostora.
Ovo je  pouzdan, efikasan i bezbedan uređaj koji pruža najveću moguću zaštitu lične bezbednosti zaposlenih koji vrše dezinfekciju u ustanovama poput bolnica, škola ili drugih javnih mesta u kojima je neophodno vršiti dezinfekciju prostora na dnevnom nivou.

Pokrivenost raspršivanja česticama koloidnog srebra (manje od 10μm), u opsegu od 360° bez mrtvih uglova, je jedna od najjačih performansi ovog robota, imajući u vidu da ovako širok spektar sterilizacije uništava preko 99.99% virusa i patogena koji se nalaze u vazduhu i na kontaminiranim površinama.

Pored potpune pokrivenosti celokupnog prostora u kome se vrši dezinfekcija i konekcije na internet, robota odlikuje samostalan rad i u liftovima, kod obrtnih rampi i drugih mehanizama za kontrolu pristupa, uz pametan rad na površinama u svim scenarijima, bez ometanja.

 Mehanizam rada oslanja se na ultrasonične glave za raspršivanje sa kapacitetom raspršivanja od 4000 ml/h, koje i omogućavaju efikasniju dezinfekciju prostora.

INTELIGENTNO BESKONTAKTNO ISKUSTVO

Robot podržava dva režima, „new retail” i „expres”, a režim rada se može prilagođavati različitim scenarijima. Dezinfekcija se može vršiti u svakoj prostoriji složenog okruženja, lokaciji i vre-menskom trajanju. Preporuka je da se robot za dezinfekciju koloidnim srebrom koristi svakog dana sa 500mg/L i vrši dezinfekcija raspršivanjem u dozi od 20-30mL/m³ u trajanju od 30 minuta, kako bi se postigao visok nivo efekta dezinfekcije.

Inovativno rešenje za dnevnu dezinfekciju visokorizične sredine menja  sva štetna sredstva  za dezinfekciju koja izazivaju opekotine  ili rane na koži.

Kako do robota

Ukoliko želite da dobijete informacije o prodaji našeg robota, molimo Vas da nas kontaktirate na način koji to Vama najviše odgovara.

U nastavku se nalazi link ka kontakt formi.